آموزشگاه های دخترانه شهر قدس
میانگین امتیار کاربران: / 106
ضعیفعالی 

نام آموزشگاه

جنسیت

تلفن

آدرس

قدس و پروین اعتصامی

دخترانه

۴۶۸۲۶۷۴۴

شهرقدس بلوار مصلی پشت دارالقرآن

معصومیه

دخترانه

۴۶۸۱۳۱۲۱

شهرقدس شهرک ابریشم خیابان نیستان

حضرت زهرا (س) (۱)

دخترانه

۴۶۸۲۲۲۵۸

شهرقدس خیابان شهید عالمی خیابان جانبازان

نیایش (۱)

دخترانه

۴۶۸۲۱۴۴۶

شهرقدس خیابان عوارضی کوچه نیلوفر

آیت ا... خامنه ای

دخترانه

۴۶۸۲۱۴۴۶

شهرقدس خیابان دانش آموز جنب فروشگاه فرهنگیان

شهید نوروز علی حسینی

دخترانه

۴۶۸۲۱۴۵۱

شهرقدس انتهای خیابان سجاد

حضرت زهرا (س) (۲)

دخترانه

۴۶۸۲۲۲۵۸

شهرقدس خیابان شهید عالمی خیابان جانبازان

حضرت زینب (س) (۱)

دخترانه

۴۶۸۲۴۴۴۸

شهید خیابان طالقانی

جوادالائمه (ع)

دخترانه

۴۶۸۲۱۴۵۱

شهرقدس انتهای خیابان سجاد (ع)

حضرت زینب (س) (۲)

دخترانه

۴۶۸۲۴۴۴۸

شهرقدس خیابان طالقانی

سعادت

دخترانه

۴۶۸۲۶۲۰۵

شهرقدس خیابان شهید عالمی

۱۳ آبان

دخترانه

۴۶۸۲۷۵۶۵

شهرقدس سرخه حصار خیابان تختی خیابان سلیم

هدی (۱) حضرت خدیجه (س)

دخترانه

۴۶۸۲۰۵۳۱

شهرقدس شهرک کاووسیه خیابان طالقانی

فتح

دخترانه

۴۶۸۲۱۵۴۰

شهرقدس بلوار مصلی روبروی مجتمع فرهنگی باقرالعلوم

پردیس

دخترانه

۴۶۸۸۰۰۵۵

شهرقدس انتهای خیابان گودرزی

مهدیه

دخترانه

۶۶۲۸۳۵۰۱

جاده قدیم کرج کیلومتر ۱۵ روبروی پلاستیران شهرک دانش

سمیه

دخترانه

۴۶۸۲۱۴۱۵

شهرقدس انتهای خیابان گودرزی خیابان نفت

ولیعصر (عج)

دخترانه

۴۶۸۲۳۷۷۰

شهرقدس هفت جوی خیابان قائم

شهدای معلم

دخترانه

۴۶۸۵۳۱۳۰

شهرقدس ۲۰ متری ولیعصر (عج) انتهای شهرک عزیزی

کوثر

دخترانه

۴۶۸۲۶۳۳۳

شهرقدس سرخه حصار میدان قدس

حضرت رقیه (س)

دخترانه

۴۶۸۲۷۵۶۵

شهرقدس سرخه حصار

گلستان مریم

دخترانه

۴۶۸۲۰۸۴۶

شهرقدس خیابان ۴۵ متری انقلاب اسلامی کوچه توحید

پیش دانشگاهی الزهرا (س)

دخترانه

۴۶۸۲۶۷۴۴

شهرقدس بلوار مصلی پشت دارالقرآن

دبیرستان رضوان

دخترانه

۶۶۲۸۳۵۰۳

جاده قدیم کرج کیلومتر ۱۸ روبروی پلاستیران شهرک دانش

پیش دانشگاهی عاشورا

دخترانه

۴۶۸۹۸۳۱۸

شهرقدس بلوار شهید قربانی نرسیده به کشتارگاه

کاردانش قدس و نور

دخترانه

۴۶۸۲۲۰۰۳

شهرقدس خیابان شهید عالمی انتهای خیابان عمارت

اندیشه نو

دخترانه

۴۶۸۲۰۳۱۴

شهرقدس خیابان ۴۵ متری انقلاب خیابان کشاورز پلاک ۳۳

کالجی

دخترانه

۴۶۸۲۳۸۳۹

شهرقدس بلوار شهید قاسم اصغری

هنرستان سماء

دخترانه

۴۶۸۲۱۴۴۸

شهرقدس ابتدای خیابان شاه بوداغیان

دبیرستان هدی (۱)

دخترانه

۴۶۸۴۰۶۰۰

شهرقدس کاووسیه خیابان سردخانه

مولود کعبه

دخترانه

۴۶۸۲۱۶۷۸

شهرقدس خیابان دانش آموز کوچه شهید ملکی کاج سابق

تربیت (۱)

دخترانه

۴۶۸۲۱۵۴۵

شهرقدس انتهای خیابان طالقانی روبروی حمام بعثت

ایثار

دخترانه

۴۶۸۲۶۰۳۹

شهرقدس انتهای خیابان قدس خیابان انصار روبروی مجتمع جانبازان

دانش نیا

دخترانه

۴۶۸۲۱۴۴۹

شهرقدس ۲۰ متری ولیعصر (عج) بهاران ۷

پیام دانش

دخترانه

۴۶۸۸۵۸۲۶

شهر قدس بلوار مصلی مجتمع تجاری مصلی

سرآمدان دانش

دخترانه

۴۶۸۲۷۳۱۱

خیابان دکتر بهشتی ابتدای خیابان گودرزی

ملیکا

دخترانه

۴۶۸۲۳۱۳۱

شهرقدس خیابان امام زاده امیر کبیر

محمدرسول ا... (ص)

دخترانه

۴۶۸۲۱۴۵۳

شهرقدس خیابان ۴۵ متری انقلاب اسلامی بعد از بنیاد شهید

دبیرستان هدی (۲)

دخترانه

۴۶۸۴۰۶۰۰

شهرقدس کاووسیه خیابان سردخانه

شهید عیسی وند

دخترانه

۴۶۸۲۱۴۴۹

شهرقدس ۲۰ متری ولیعصر بهاران ۷

تربیت (۲)

دخترانه

۴۶۸۲۱۵۴۵

شهرقدس انتهای خیابان طالقانی روبروی حمام بعثت

پویندگان

دخترانه

۴۶۸۲۱۵۴۱

شهرقدس بلوار امام حسین (ع) نبش هجرت ۴

عاشورا (۲)

دخترانه

۴۶۸۲۱۴۵۳

شهرقدس خیابان ۴۵ متری انقلاب اسلامی بعد از بنیاد شهید

کاردانش تلاش

دخترانه

۴۶۸۲۱۴۵۲

شهرقدس خیابان امام خمینی خیابان ایران گاز

شهید محمد طاهری

دخترانه

۴۶۸۶۷۸۲۶

شهرقدس جاده قدیم کرج جنب کارخانه کفش ملی

ملائک

دخترانه

۴۶۸۴۷۲۰۳

شهرقدس خیابان طالقانی کوچه مطهری

دبستان حجاب

دخترانه

۴۶۸۴۰۵۲۸

شهرقدس خیابان امام خمینی

شکوفه های مهر

دخترانه

۴۶۸۲۰۸۰۶

شهرقدس خیابان گودرزی جنوبی کوچه قالیچی پلاک ۱۹

والفجر

دخترانه

۴۶۸۳۸۰۱۲

شهرقدس زرنان

ابتدایی و راهنمایی صبا

دخترانه

۶۶۲۸۳۴۰۳

کیلومتر ۱۳ جاده قدیم کرج کوی سازمانی صابر

ایران فردا

دخترانه

۴۶۸۲۲۹۵۶

خیابان شهید عالمی کوچه نرگس پلاک ۹

راهنمایی شهید نوری

دخترانه

۴۶۸۲۰۰۴۶

شهرقدس کاووسیه خیابان طالقانی

ساره

دخترانه

۴۶۸۱۳۲۳۷

شهرقدس بلوار مصلی روبروی مجتمع فرهنگی باقرالعلوم

بنت الهدی (۱)

دخترانه

۴۶۸۲۶۵۴۹

شهرقدس خیابان شهید عالمی

توحید (۱)

دخترانه

۴۶۸۲۱۵۴۶

شهرقدس خیابان طالقانی خیابان غفاری

شهدای معلم (۲)

دخترانه

۴۶۸۲۱۵۴۱

شهرقدس بلوار امام حسین نبش هجرت چهارم

عفاف

دخترانه

۴۶۸۵۱۸۹۰

شهرقدس سرخه حصار

بقیه ا... (عج)

دخترانه

۴۶۸۲۳۷۷۰

شهرقدس هفت جوی خیابان قائم

آفرینش

دخترانه

۴۶۸۲۲۹۵۶

شهرقدس شهید عالمی نرگس

حضرت فاطمه الزهرا (س)

دخترانه

۴۶۸۲۶۵۹۵

شهرقدس خیابان دانش آموز جنب فروشگاه فرهنگیان

مهرگان

دخترانه

۴۶۸۷۳۱۰۰

شهرقدس خیابان امامزاده

دانش نیا

دخترانه

۴۶۸۲۷۵۶۶

شهرقدس سرخه حصار خیابان تختی

توحید (۲)

دخترانه

۴۶۸۲۱۵۴۶

شهرقدس خیابان طالقانی خیابان قناری

قدس دختران

دخترانه

۴۶۸۲۱۴۵۲

شهرقدس خیابان امام خمینی خیابان ایران گاز

بنت الهدی (۲)

دخترانه

۴۶۸۲۶۵۴۹

شهرقدس خیابان شهید عالمی

هنرستان فنی و حرفه ای سنا دخترانه ۴۶۸۲۲۶۲۹ شهر قدس - بلوار مصلی - خ پرستار - ک شهید محرابی
 

 

 

 

نظرات  

 
0 #20 ساحل 1394-11-19 12:32
مدرسه معصومیه بهترین مدرسه دنیاس :lol: :lol: :D :lol: :lol:
نقل قول
 
 
0 #19 رادمهر 1394-11-12 15:21
فقط توحید 1 بهترین مدرسس
نقل قول
 
 
0 #18 Bahram 1394-11-03 05:53
:o چقدر پاچه خواری پاچه خواری هم حدی داره
نقل قول
 
 
-2 #17 ساحل 1394-10-25 15:29
مدرسه پروین اعتصامی 1 :lol:
نقل قول
 
 
0 #16 ساحل 1394-10-25 15:27
فقط مدرسه معصومیه
نقل قول
 
 
0 #15 ساحل 1394-10-25 15:25
مدرسه معصومیه فقط عشقست :sad:
نقل قول
 
 
0 #14 ساحل 1394-10-25 15:10
:P مدرسه معصومیه عشق است
نقل قول
 
 
-1 #13 ساحل 1394-10-25 15:09
مدیر مدرسه معصومیه خانم حسینی واسه خودش یه پا گله عاشقشم.
نقل قول
 
 
0 #12 عطیه 1394-10-02 12:19
دوستان کسی کد مرکز پیش دانشگاهی پروین اعتصامی رو داره
نقل قول
 
 
-2 #11 شیلا 1394-09-12 16:34
خانم حسن نژاد مدیر مدرسه ی حضرت زینب یک عالیه
نقل قول
 
 
+1 #10 نرگس 1394-07-13 20:23
:cry:
نقل قول
 
 
0 #9 نرگس 1394-07-13 18:28
نقل قول از ناشناس:
:o

متنی چیزی بنویس این چیه آخه
نقل قول
 
 
-2 #8 نرگس 1394-07-13 18:27
مدرسه ی الغدیر و پردیسو عشق هست
نقل قول
 
 
0 #7 نرگس 1394-07-13 18:14
چرا مدرسه ی الغدیر را نگزاشتید من خیلی در این باره تاراحتم :cry:
نقل قول
 
 
-2 #6 محدثه 1394-07-03 10:57
شهدای معلم راهنماییه گفتم بدونید ....مدرسه فقط حضرت زینب با مدیر خوب و با اخلاقش خانم حسن نزاد و معلم های خوب و زحمت کش مدرسه من خودم از امادگی در اون مدرسه هستم و الانم که پایه ششم هستم در ان مدرسه هستم یعنی 7 سال شعار من فقط و فقط مدرسه حضرت زینب س 1
نقل قول
 
 
0 #5 محدثه 1394-06-22 18:00
فقط مدرسه حضرت زینب یک
نقل قول
 
 
-2 #4 فاطمه........ 1394-06-14 16:21
شماره شهید عیسی وند درسته؟
نقل قول
 
 
-2 #3 زهرا گلی 1394-04-16 10:41
به دردم خورد

عااااااااااالی بود

مرسی

;-)
نقل قول
 
 
-3 #2 mahgol 1393-09-06 18:01
اینا چیه اخه60
نقل قول
 
 
-4 #1 ناشناس 1393-02-25 15:43
:o
نقل قول
 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی