شهدا (ط - ل)
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ و محل ولادت تاریخ و محل شهادت عکس
۱۵۷ شهید عباس بیک محمدی ۲۴/۱۲/۱۳۴۱ تهران ۳/۳/۱۳۶۱ شلمچه
۱۵۸ شهید عباس حسن پور ۱/۴/۱۳۴۷ کلاک ۳۱/۴/۱۳۶۷ سر پل ذهاب
۱۵۹ شهید عباس رحیمی ۵/۷/۱۳۴۸ تهران ۲۶/۱۱/۱۳۶۶ شرهانی
۱۶۰ شهید عباسعلی خراسانی ۱/۲/۱۳۴۰ طالقان ۱۶/۵/۱۳۶۲ مهران
۱۶۱ شهید عباسقلی کاظم زاده ۵/۱۲/۱۳۳۴ شبستر ۲۴/۱۱/۱۳۶۵ فلکه صادقیه (بمباران هوایی
۱۶۲ شهید عبد الرضا جعفری    
163 شهید عبداله اسدالهی ۱۲/۵/۱۳۴۸ وردآورد ۲۱/۱۱/۱۳۶۱ فکه
۱۶۴ شهید عربعلی الوندی غیاثوند ۱۰/۱۰/۱۳۴۰ چیتگر شمالی ۲۹/۱/۱۳۶۵ زبیدات
۱۶۵ شهید عسگر فتحی ۱/۱/۱۳۴۳ شهر ری ۲۵/۱۰/۱۳۶۵ شلمچه
۱۶۶ شهید علی احدی ۱/۷/۱۳۴۹ شهر قدس ۱۱/۲/۱۳۶۶ شلمچه
۱۶۷ شهید علی اشرف حاتمی     lale.jpg - 2.81 Kb
168 شهید علی اصغرحجاری زاده ۲۰/۱۲/۱۳۴۹ تهران ۳/۴/۱۳۶۷ ماووت
۱۶۹ شهید علی اصغر ذوالفقاری ۲۵/۵/۱۳۳۹ گرمدره ۱۸/۸/۱۳۶۶ بیمارستان مصطفی خمینی
۱۷۰ شهید علی اکبر طالبی ۱/۱۲/۱۳۴۶ تهران ۲۹/۹/۱۳۶۱ قصرشیرین
۱۷۱ شهید علی اکبر علی مددی ۳/۶/۱۳۴۵ تهران ۳۰/۴/۱۳۶۶ سردشت
۱۷۲ شهید علی اکبر غلامی ۹/۴/۱۳۴۶ گنج تپه همدان ۲۱/۱/۱۳۶۷ پنج وین
۱۷۳ شهید علی اکبر نوری ۱۳۰۳ ساوه ۱/۸/۱۳۶۳ بوکان
۱۷۴ شهید علی اکبر واعظ ۱۶/۱۲/۱۳۴۹ اصفهان ۱۸/۱/۱۳۶۶ شلمچه
۱۷۵ شهید علی اکبر یوسفی ۲۷/۸/۱۳۵۴ تهران اتوبان حسن آباد قم
۱۷۶ شهید علی بازدیدی ۲۰/۱۰/۱۳۴۷ تهران ۱۸/۴/۱۳۶۷ حلبچه
۱۷۷ علی اکبر پیشکار اکبری ۳/۱۰/۱۳۴۸ تهران ۶/۱۲/۱۳۶۵ پادگان شهید دستغیب کرج
۱۷۸ شهیدعلی تقی دخت ۱۳۴۰ بابل ۱۶/۹/۱۳۶۶ حاج عمران
۱۷۹ شهید علی حسینی ۱/۱/۱۳۴۱ شهر ری ۱۲/۵/۱۳۶۲ پیرانشهر
۱۸۰ شهید علی خزلی ۱/۱/۱۳۳۵ تویسرکان ۵/۱۰/۱۳۶۱ جزیره مجنون
۱۸۱ شهید علی خیر قلی    
182 شهید علی سلطانی ۷/۳/۱۳۴۵ میانه ۲۹/۹/۱۳۶۶ دهلران
۱۸۳ شهید علی صمد سلگی ۳/۱/۱۳۳۸ نهاوند ۲۸/۱۲/۱۳۶۴ فاو
۱۸۴ شهید علی قرابر چکلو ۱/۱/۱۳۴۵ تهران ۲۳/۱/۱۳۶۲ شرهانی
۱۸۵ شهید علی کرد نورایی ۲۱/۱۲/۱۳۴۷ تهران ۲۳/۱/۱۳۶۲ فکه
۱۸۶ شهید علی کوهی اردکی ۱۲/۵/۱۳۴۰ وردآورد ۲/۳/۱۳۶۱ خرمشهر
۱۸۷ شهید علی یوسفی حکیم آبادی ۴/۱۱/۱۳۴۵ تهران ۱۰/۱/۱۳۶۴ جزیره مجنون
۱۸۸ شهید حاج علی یونسی ۱/۶/۱۳۴۱/رزن همدان ۵/۱۲/۱۳۶۶ بجنورد
۱۸۹ شهید علیرضا ابوالقاسم ۱۰/۱۰/۱۳۴۷ تهران ۲۱/۴/۱۳۶۷ مریوان
۱۹۰ شهید علیرضا رنجبر ۸/۱۰/۱۳۴۲ تهران ۱۰/۲/۱۳۶۱ خرمشهر
۱۹۱ شهید علیرضا شیرخانلو ۳۰/۶/۱۳۴۷ تهران ۳/۱۲/۱۳۶۶ شرهانی
۱۹۲ شهید علیرضا (محمد)علیزاده ۲۰/۱/۱۳۳۶ بابل ۹/۱۲/۱۳۶۲ جزیره مجنون
۱۹۳ شهید علیرضا فتحنایی ۱۳/۹/۱۳۳۷ تهران ۸/۹/۱۳۵۹ بازی دراز
۱۹۴ شهید علیرضا کاهه ۵/۲/۱۳۴۴ تهران ۲۰/۱۲/۱۳۶۴ فاو
۱۹۵ شهید علیرضا کنگاوری ۲۰/۲/۱۳۴۷ کرج ۲۳/ ۱۰/ ۷۳۶۵ شلمچه
۱۹۶ شهید علیرضا نوری ۱۵/۶/۱۳۳۳ ملایر ۲۳/۴/۱۳۶۱ پاسگاه زید
۱۹۷ شهید علیرضا آخوندی ۴/۹/۱۳۴۹ وردآورد ۱۴/۵/۱۳۶۶ سردشت
۱۹۸ شهید عوض برزگر ۱۳/۴/۱۳۴۶ اردبیل ۲۸/۱۱/۱۳۶۵ اهواز
۱۹۹ شهید عوض عزیزی بهشت رود ۱۳۶۰ بانه
۲۰۰ شهید غفار علی نوروزی ۳/۳/۱۳۴۶ زنجان

۲/۶/۱۳۷۲ بیمارستان کسری کرج

بر اثر شکنجه های دوران اسارت

۲۰۱ شهید غلامحسین محمدحسن ۳۱/۶/۱۳۳۱ کرج ۱۰/۹/۱۳۵۶ آبادان
۲۰۲

غلامحسن صفری

مفقودالاثر

۳۰/۶/۱۳۴۴ قزوین ۲۵/۱۰/۱۳۶۵ کربلای ۶ موسیان
۲۰۳ شهید غلامحسین خسرونژاد ۱/۱/۱۳۴۷ تهران ۳۱/۳/۱۳۶۷ شاخ شمیران
۲۰۴ غلامحسین سبزیادشتی ۱/۴/۱۳۰۹ آبادان ۲۵/۱۱/۱۳۶۳ خلیج فارس
۲۰۵ شهید غلامرضا ابوالقاسم ۵/۶/۱۳۴۳ شهرری ۱۰/۱۲/۱۳۶۲ جزیره مجنون
۲۰۶ شهید غلامرضا الفی نوران ۳۱/۶/۱۳۴۳ شهرقدس ۳/۳/۱۳۶۳ سلماس
۲۰۷ شهید غلامرضا دمبادمی ۲۰/۶/۱۳۴۸ احمدآباد تهران ۲۱/۶/۱۳۶۶ شلمچه
۲۰۸

غلامرضا عزیزیار

مفقودالاثر

۳۰/۴/۱۳۴۲ شهرری ۲۴/۱۰/۱۳۶۵
۲۰۹ شهید غلامرضا مرتضوی ۱۸/۴/۱۳۴۹ کرج ۱۲/۱۰/۱۳۶۶ دزفول
۲۱۰ شهید غلامعلی آقا محمدی ۳/۱/۱۳۴۳ حسن آباد

۵/۵/۱۳۶۷ اسلام آباد غرب

مرصاد

۲۱۱ شهید غلامعلی شاه گردون ۱۳۴۴ اندیمشک
۲۱۲ شهید فتح اله خزلی ۵/۲/۱۳۴۱ تویسرکان ۱۸/۱۲/۱۳۴۲ جزیره مجنون
۲۱۳ شهید فتح اله یکتایی ۱/۱/۱۳۲۷ بیجار ۱/۸/۱۳۶۳ بوکان
۲۱۴ شهید فرامرز سخایی پور ۱۶/۲/۱۳۴۵ تهران ۱۴/۴/۱۳۶۶ ماووت
۲۱۵ شهید فرزاد فریدونی ۸/۹/۱۳۵۵ اسدآباد همدان ۱۲/۵/۱۳۷۶ هریس آذربایجان شرقی
۲۱۶ شهید فیروز حبیبی ۱/۴/۱۳۴۵ سنندج ۲۳/۱/۱۳۶۲ فکه
۲۱۷ شهید فیض اله اینانلو ۱/۶/۱۳۴۳ شهرقدس ۲۷/۱۱/۱۳۶۴ فاو
۲۱۸ شهید حاج قاسم اصغری ۲/۲/۱۳۴۳ شهر قدس ۱۰/۸/۱۳۶۶ سردشت
۲۱۹ شهید قاسم دهاتی ۷/۵/۱۳۴۳ شهرری ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ سومار
۲۲۰ شهید قاسم سهلورد ۱/۹/۱۳۴۳ تهران ۱۲/۴/۱۳۶۷ پاسگاه زید
۲۲۱ شهید قاسم عباسی ۲۶/۱۰/۱۳۴۵ شهرری ۲۸/۳/۱۳۶۶ دهلران
۲۲۲ شهید قاسم فداکار ۱/۳/۱۳۳۸سبزوار ۲۴/۷/۱۳۶۵ مهران
۲۲۳ شهید قاسم مقدسی ۳۰/۶/۱۳۴۶ تهران ۲۸/۳/۱۳۶۶ موسیان
۲۲۴ شهید قاسم یوسفی حقگو ۱۵/۹/۱۳۴۵ تهران ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ خرمشهر
۲۲۵ شهید قربانعلی محمد بصیر ۱۳۳۱ همدان ۱۱/۸/۱۳۵۹ سوسنگرد
۲۲۶ شهید قهرمان مهدیخانی ۲۰/۳/۱۳۴۷ بانه ۱۲/۵/۱۳۶۷ بانه
۲۲۷ شهید قیصعلی فرمانی ۱۲/۸/۱۳۴۵ اردبیل ۲۷/۱۰/۱۳۶۵ شلمچه
۲۲۸ شهید کرمعلی صفرلو ۸/۱۱/۱۳۳۹ ساوه ۲۱/۸/۱۳۶۲ بانه
۲۲۹ شهید کریم فرجی ۲۶/۱۲/۱۳۳۹ تهران ۴/۷/۱۳۵۹ مهاباد
۲۳۰ شهید کیومرث فرجی عزیزآبادی ۵/۷/۱۳۴۵ کنگاور ۱۷/۵/۱۳۶۶ دهلران
۲۳۱        

 

 

نظرات  

 
0 #1 نيكا 1392-02-29 06:26
با تشكر از شما و سايت زيبايتان!
سلام شهيد عبدالرضا جعفري متولد 1/1/1354 در شهرستان ساري بوده است كه در پنجم بهمن سال 1373 در تايباد خراسان به درجه رفيع شهادت نائل آمد. روحش شاد و يادش گرامي.
علي جعفري - برادر شهيد
نقل قول
 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی